งาน Workshop เรื่องเทคนิคการวัดทดสอบสายอากาศ ครั้งที่ 2 โดย Mr. Ralf Wilke วิศวกรชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสายอากาศ และ Spacecraft and Satellite Communication Systems วันที่ 29 พย. 2561 ณ อาคาร TGGS ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Mr. Wilke ได้บรรยายความสำคัญของเทคนิคและห้องปฏิบัติการวัดสายอากาศ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

   • อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
   • การแพร่ภาพและกระจายเสียง
   • IoT
   • เรดาร์
   • อุตสาหกรรมอวกาศและยานยนต์

รวมทั้งได้อธิบายห้องวัดสัญญาณประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์ในห้องวัดสัญญาณ และการบำรุงรักษา รวมทั้งเทคนิคการวัดรูปแบบการแพร่กระจายสัญญาณ (Radiation pattern) และอัตราการขยาย (Gain) ของสายอากาศให้มีความแม่นยำ และข้อควรระวังในการวัดรูปแบบการแพร่กระจายสัญญาณ โดยมีผู้สนใจร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 50 คน