ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

By |2022-01-23T03:25:02+00:00December 13th, 2021|News|

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร