ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งในตำแหน่งกรรมอำนวยการสมาคม ECTI ในวาระปี 2567-2568

 

ECTI-Canndidates-Announcement_Final

Download