สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

Home/Tag: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

Announcement ECTI Association (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology) Election 2023

By |2023-08-05T08:18:16+00:00August 5th, 2023|News|

Announcement ECTI Association (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology) General Election   Download

2023 ECTI Distinguished Lecture Series #5

By |2023-02-26T14:26:27+00:00February 26th, 2023|News|

2023 ECTI Distinguished Lecture Series #5 5G and 6G, Some Aspects of Future Wireless Communication for Smart Cities with Univ. Prof. Dr.-Ing. Dirk Heberling Time: 8.30am - 5.00pm Date: 10 March 2023 Venue: Aachen Meeting Room 310 3rd floor, TGGS Building, King Mongkut's University of Technology North Bangkok [...]

The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics at Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, THAILAND (18-20 January 2023)

By |2022-11-26T04:42:24+00:00November 26th, 2022|News|

conference website: https://ica-symp-2023.ecti-thailand.org/ contact: ica.symp@gmail.com ICA-SYMP 2023 The 2023 3rd International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics at Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, THAILAND (18-20 January 2023) Further information can be found on the conference website: https://ica-symp-2023.ecti-thailand.org/ Location Faculty of Engineering, Kasetsart University 50 Ngamwongwan [...]

The 15th Conference on Application Research and Development

By |2022-11-02T03:16:42+00:00November 2nd, 2022|News|

conference website: https://ecticard2023.ecticard.org/CFP: https://ecticard2023.ecticard.org/call-for-papers/contact: ecti.card2023@gmail.comECTI-CARD2023The 15th Conference on Application Research and DevelopmentDate : 26-28 April 2023การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 ECTI-CARD 2023นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ”  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ.2566  ณ โรงแรม Hua Hin Grand Hotel & Plaza โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์  รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา  [...]

The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology MAY 9-12, 2023

By |2023-01-18T08:56:56+00:00November 1st, 2022|News|

conference website: https://ecticon2023.ecticon.org/ CFP: https://ecticon2023.ecticon.org/call-for-paper/ contact: ecticon2023@gmail.com ECTICON 2023 The 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTICON 2023 (IEEE Conference Record) is the 20th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand. The conference aims [...]

Go to Top